Polarity to metoda pracy z ciałem, wyrównuje energię w całym organizmie. Efektywna metoda – przynosi głęboki relaks, poprawę zdrowia, często nawet całkowite ustąpienie dolegliwości. Dzięki odpowiedniemu układowi rąk kierujemy przepływem Energii Życiowej, która zasila organizm i doprowadza do równoważenia pola energetycznego osoby.